Za Komárno – srdcom a dušou!

 

Tvorivosť a dôsledná práca!

Aj mesto Komárno žije volebnými prípravami. V hre je veľa: postaviť mesto na dynamickú a úspešnú dráhu rozvoja. Bez chýbajúcej vízie budúcnosti, bez jasných cieľov a nepremyslených plánov rozvoj mesta zostane šedým a plochým. Takým, akým je v súčasnosti.
 
 
Za Komárno – srdcom a dušou!
Tím kandidátov na poslancov za koalíciu Most-Híd - Maďarská kresťansko-demokratická aliancia z pohľadu jeho personálneho zloženia a svojho poslania je rôznorodý a pestrý. Ako aj samotné mesto Komárno. Väčšina kandidátov je bez straníckej príslušnosti, spája ich spoločná myšlienka – krajšia budúcnosť Komárna. Mladé talenty, silné zastúpenie
nežného pohlavia, tvorivý prístup, dôsledne a statočne odvedená práca v záujme vecí verejných sú spoločnými charakteristikami 15 členného kolektívu. Na čele s Ágnes Héderovou,  kandidátkou na primátorku, ktorá je nevšedná tvorivá osobnosť a je spätá silnými koreňmi s mestom. Ozajstná Komárňanka!
 
 
Zázemie je dané!
Ak obyvatelia Komárna dajú svoj hlas našim kandidátom oni využijú všetky pozitívne možnosti zázemia podpôr, čo môže poskytnúť strana Most-Híd a viac pomôžu svojmu regiónu aj tým, že sme v Nitrianskej krajskej samospráve v pevnej pozícii spolurozhodovania. Náš tím by dokázal, že mesto Komárno je možné budovať nie len z peňazí miestnych obyvateľov, nie len z úverov, ale predovšetkým z vonkajších zdrojov! A práve to je najefektívnejším prostriedkom zabezpečenia reálneho rozvoja mesta. To chcú presadzovať naši kandidáti. V Komárne okrem strany Most-Híd neexistuje iná politická sila, ktorá by dokázala garantovať pevné podporné zázemie. My vieme poskytnúť to, čo iní ani sľubovať nedokážu. Práve preto v blížiacich sa komunálnych voľbách svojim programom je náš tím najistejšou alternatívou budúceho rozvoja Komárna.
 
Značka Most-Híd je príťažlivá!
Sme svedkami toho, že ľudia bez politickej príslušnosti, verejní činitelia, starostovia, odborníci z rôznych oblastí si čoraz jasnejšie uvedomujú, že s priblížením sa k hodnotám strany Most-Híd pomáhajú svojej obci, inštitúcii, kolektívu. Je z tohto pohľadu veľavravný fakt, že v okrese Komárno zo 17 našich kandidátov na starostu už 7 môžeme považovať za istých víťazov. Je to nevšedný úspech.
 
Tibor Bastrnák, predseda Parlamentnej frakcie strany Most-Híd v NR SR
 
 
 
&nabp;
 
 
&nabp;